Rezervace

Pokud je v kalendáři den označen fialově, je již jeden z pokojů obsazen, po rozkliknutí „i“ u dne je zřejmé který.