Introduction

Grunt Jana Bárty na Rychtářovým čp. 29

    Od Matěje Bárty převzal Jíra Hanzal neb Bárta, po něm Řehoř Bárta, dále Jiří Bárta, po něm Filip Bárta, od Jakuba Bárty ujal grunt 16. března 1685 za 200 kop Havel Bárta. Kupní částku splácel ročně po 1 ½ kopě.

    Léta páně 1720 dne 12. ledna, Havel Bárta, jsa již člověkem sešlým, popustil svůj grunt zeti svému Vítovi Bártovi z Jednoty za 200 kop. Po jeho smrti se přiženil k pozůstalé vdově Rosině Matěj, Ondřeje Herafa v Lužnici vlastní syn a ujal gurnt tento po nebožtíkovi Vítovi Bártovi za 31 zl 31 kr dluhů, jež zaplatil a kupní částku, vyznačenou rychtářským šacuňkem.

    Dne 23. března 1756 ujal grunt syn Josef Bárta za 210 kop, od něho přebírá 5. června 1802 syn Matěj Bárta. Ten zemřel se zanecháním poslední vůle 16. července 1817 a selské sídlo v ceně 240 zl pole za 460 zl 41 kr, 2 páry volů, 3 krávy, pár vejřezků, 13 ovcí za 175 zl, a různé nářadí a nábytek za 51 zl 25 kr, obilí zaseté za 65 zl 12 kr v ceně 1004 zl 25 kr – převzal dědic Vojtěch B á r t a zápisem z 28. června 1835. Zemřel 7. února 1864 a právo na živnost připsáno 30. dubna 1864 v ceně 4000 zl Tomášovi Bártovi.

 

 

19. století

     V padesátých letech se musela rodina Schieznerových (potomci rodiny Bártů) vystěhovat a celý dvůr připadl státnímu statku. Kolektivní hospodaření se podepsalo na celkovém stavu.

    V rámci restituce se celý dvůr vrátil rodině zpět. Následně došlo k prodeji a statek získal nový majitel.

Současnost

    Polorozpadlý statek jsme koupili v roce 2008. Postupnou rekonstrukcí se snažíme zachovat „genius loci“ tohoto místa. Budeme rádi, když se Vám u nás bude líbit